Türküler - Ako`nun Destanı Şarkı Sözü


Ako`nun Destanı Şarkı Sözü
 
Ako’yu vurdular gece zamanı
Altına döküldü gırmızı ganı
Yahınıyın aldı Allah amanı
Kesildi nişanam ay zalim feleh
 
Gorhana dağlara kesih daşları
Üsdümde uçuyor ecel guşları
Gorhana dalında gız gardaşdarım
Kesildi nişanam ay zalim feleh


 
Gorhana’dan çıhdım sular duruldu
Subatan’a getdim hava garaldı
Zalim düşman vurdu golum gırıldı
Kesildi nişanam ay zalim feleh
 
Tülkü kalasında düştüm bir dara
Yaradan Mevla’dan olmadı çare
Zalim düşman vurdu elli bir yara
Kesildi nişanam ay zalim feleh
 
Ben Gars’a getmezdim babam istedi
Acelin üzgarı üzüme esdi
Evel gulağımı başımı kesdi
Kesildi nişanam ay zalim feleh
 
Ako’yu Yahniye gurban etdiler
Başını kesdiler goydu gettiler
Yorğan yerine bir şinel örtdüler
Kesildi nişanam ay zalim feleh
 
Yıhılasın seni Yahnı’nın düzü
Dalında gızarır Sümer’in bezi
Düşmannar eline alıfdı sazı
Kesildi nişanam ay zalim feleh
 
Yöresi
ArpaçayTürküler Ako`nun Destanı Şarkı Sözü Yorumları

  • Avatar


Türküler Diğer Şarkı Sözleri

İşleminiz sürüyor , lütfen bekleyin...