Türküler - Ako`nun Destanı Şarkı Sözü


Ako`nun Destanı Şarkı Sözü

Ako’yu vurdular gece zamanı
Altına döküldü gırmızı ganı
Yahınıyın aldı Allah amanı
Kesildi nişanam ay zalim feleh

Gorhana dağlara kesih daşları
üsdümde uçuyor ecel guşları
Gorhana dalında gız gardaşdarım
Kesildi nişanam ay zalim felehGorhana’dan çıhdım sular duruldu
Subatan’a getdim hava garaldı
Zalim düşman vurdu golum gırıldı
Kesildi nişanam ay zalim feleh

Tülkü kalasında düştüm bir dara
Yaradan Mevla’dan olmadı çare
Zalim düşman vurdu elli bir yara
Kesildi nişanam ay zalim feleh

Ben Gars’a getmezdim babam istedi
Acelin üzgarı üzüme esdi
Evel gulağımı başımı kesdi
Kesildi nişanam ay zalim feleh

Ako’yu Yahniye gurban etdiler
Başını kesdiler goydu gettiler
Yorğan yerine bir şinel örtdüler
Kesildi nişanam ay zalim feleh

Yıhılasın seni Yahnı’nın düzü
Dalında gızarır Sümer’in bezi
Düşmannar eline alıfdı sazı
Kesildi nişanam ay zalim feleh

Yöresi
ArpaçayTürküler Ako`nun Destanı Şarkı Sözü Yorumları

  • Avatar


Türküler Diğer Şarkı Sözleri

İşleminiz sürüyor , lütfen bekleyin...